Privacy en cookiebeleid

Deze website is eigendom van Kempische-Voegwerken

Contactgegevens:
Adres maatschappelijke zetel:Vaart 14, 2310 Rijkevorsel - België
Ondernemingsnummer: BE0684 686 277
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kempische-Voegwerken of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Kempische-Voegwerken levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kempische-Voegwerken de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud van drukfouten. Kleuren en afbeeldingen zijn niet bindend.
Kempische-Voegwerken kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kempische-Voegwerken geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Kempische-Voegwerken kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Kempische-Voegwerken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Privacybeleid
Kempische-Voegwerken hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Kempische-Voegwerken, Vaart 14, 2310 Rijkevorsel.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kempische-Voegwerken, Vaart 14, 2310 Rijkevorsel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Kempische-Voegwerken kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en activiteiten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens op onze website, stelt Kempische-Voegwerken u een elektronisch exemplaar van dit privacy beleid (het ‘beleid’) ter beschikking.
Kempische-Voegwerken is de beheerder van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via onze website. Indien de lokale wetgeving dit vereist, neemt Kempische-Voegwerken samen met de relevante lokale autoriteiten de formaliteiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening.
In dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke gegevens’ naar informatie die betrekking heeft op een individu en die het mogelijk maakt om direct of indirect de identiteit van dat individu te achterhalen (samen met andere informatie die waarschijnlijk ook in het bezit van Kempische-Voegwerken komt). Denk maar aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Inzameling van persoonlijke gegevens
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om toegang te krijgen tot sommige delen van onze website, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van u verzamelen. In die gevallen bezorgt u ons uw persoonlijke gegevens volledig op vrijwillige basis. Als u ons geen persoonlijke gegevens bezorgt, dan zult u de functie in kwestie op onze website niet kunnen benutten. De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, staan hieronder beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op de volgende manieren gebruiken:
- om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en andere informatie over producten en diensten van Kempische-Voegwerken,
- om de informatie over onze producten en diensten af te stemmen op uw persoonlijke interesses.
- om met u contact te kunnen opnemen en u verzend- en factureringgegevens te bezorgen, net als om feedback en ondersteuning te bieden aan klanten, om promotionele of marketingactiviteiten te bieden op www.kempische-voegwerken.be. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor het beheer van die programma’s.
Wanneer u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, erkent u dat u de vereiste bevoegdheid en toestemming hebt om persoonlijke gegevens te verstrekken die Kempische-Voegwerken zal gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.
Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

Welke soorten cookies bestaan er?
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.
De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval!

Welke cookies gebruiken wij?
First party cookies en third party cookies.
Deze website gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt deze website ook third party cookies: cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de websites van Kempische-Voegwerken de statistieken van Google Analytics gebruiken.

Hoe cookies beheren?
Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.
Kan het blokkeren gevolgen hebben voor je surfgemak op de website van Kempische-Voegwerken? Ja en neen. Ook als je alle, of enkele specifieke, cookies wenst te deactiveren, kan je naar onze websites surfen. Maar, naar bepaalde, persoonlijk afgestemde kenmerken van onze websites kan je wel alleen surfen door cookies te aanvaarden.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

- Google Chrome
Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

- Internet Explorer
Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

- Mozilla Firefox
Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen.

- Safari
Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

- Opera
Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster.

E-Mailadressen
Als u ervoor kiest om ons uw e-mailadres te bezorgen, zullen wij met u via e-mail communiceren. E-mailadressen worden standaard niet gedeeld met derden, eventuele uitzondering hierop betreft het uitvoeren van een marktonderzoek ifv het eigen bedrijf Kempische-Voegwerken. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen. Afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma is het mogelijk dat informatie over u automatisch wordt overgedragen wanneer u e-mails stuurt naar Kempische-Voegwerken.

Bescherming Van Persoonsgegevens
Kempische-Voegwerken garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verstrekt door iedere GEBRUIKER, op basis van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de belofte waartoe het bedrijf zich verbindt bij de toepassing van zijn privacybeleid. De inzameling en de verwerking van persoonlijke gegevens zijn, tenzij anders bepaald in het registratieformulier, uitsluitend bestemd (i) voor het beheer van de informatie die wordt verstrekt tijdens de raadpleging van de website en de aanschaf van goederen of diensten en sollicitatieaanvragen via de website; (ii) voor de controle van de naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website; en (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.kempische-voegwerken.be. De gegevens om het registratieformulier in te vullen worden ingezameld en verwerkt wanneer de gebruiker een aangeboden goed of dienst wil aanschaffen. De gegevens zijn onderhevig aan het veiligheids- en privacybeleid dat is goedgekeurd door Kempische-Voegwerken , volgens de regelgeving die van kracht is op eender welk moment. Indien de aanvraag persoonlijke gegevens bevat van andere personen dan de persoon die de aanvraag deed, moet de gebruiker hen voordat hun gegevens worden opgenomen informeren over de inhoud van deze clausule, overeenkomstig de bepalingen van wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens
Overeenkomstig wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten schrappen of u ertegen te verzetten (samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort), op de manier die is voorzien in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december tot de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.

Links
Op www.kempische-voegwerken.be vindt u links naar andere inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van zulke links is de gebruiker de mogelijkheid bieden om via die weg bijkomende informatie in te winnen. Kempische-Voegwerken is onder geen beding aansprakelijk voor de resultaten die voor de GEBRUIKER kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze links. De GEBRUIKER en eender welke andere natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk van plan is om eender welk technisch hulpmiddel op poten te zetten om hun website te koppelen aan www.VHVdesign.be, moet daarvoor vooraf schriftelijk de toestemming voor vragen aan en krijgen van Kempische-Voegwerken. De link naar www.kempische-voegwerken.be impliceert in geen geval dat enige vorm van relatie bestaat tussen Kempische-Voegwerken en de eigenaar van de website, noch dat Kempische-Voegwerken de inhoud of diensten van die website aanvaardt.

Uw persoonsgegevens delen
Alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt of die op een andere wijze verzameld werden op onze website, kunnen elektronisch worden verzonden naar een server in een ander land. We beschermen uw privacy overal ter wereld door ervoor te zorgen dat die website onze principes inzake gegevensbescherming naleeft zoals die beschreven staan in deze verklaring. We kunnen dergelijke informatie ook delen met partners, dienstverleners, gemachtigde externe agenten of aannemers om een gevraagd product of een gevraagde dienst aan te bieden (met inbegrip van de verwerking van bestellingen) of om u informatie te bezorgen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. We bezorgen derden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten in onze naam aan te bieden. Deze mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een beperkt doel: de gevraagde dienst of transactie tot een goed einde brengen.

Reorganisaties Binnen Het Bedrijf
Zoals veel organisaties bestaat de kans dat Kempische-Voegwerken zijn bedrijfsactiviteiten van tijd tot tijd reorganiseert, ofwel doordat het bestaande bedrijf verkocht wordt of samengevoegd wordt. Dat kan inhouden dat wij persoonsgegevens openbaar maken aan potentiële of daadwerkelijke kopers van ons bedrijf. Het is onze gewoonte om te streven naar een passende bescherming van persoonsgegevens die bij dat soort transacties openbaar worden gemaakt.

 • Hits: 3907

Algemene voorwaarden

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 • Kempische Voegwerken heeft het recht om eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen die van toepassing zijn.
 1. Ze is gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden we ons het recht voor de offerteprijzen op evenredige wijze aan te passen. De offerte is 1 maand geldig voor, tenzij hiervan in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst wordt van afgeweken. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de offerte. Een offerte wordt goedgekeurd door middel van het terugbezorgen van de voor akkoord ondertekende offerte, dan wel door middel van het voor akkoord ondertekenen van een tussen partijen opgestelde overeenkomst. Alle offerte's moeten schriftelijk of via mail tot ons gericht of bevestigd worden. Een offerte die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, zal in hoofde van de klant geen enkele aanleiding geven om schadevergoeding te bekomen. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn van 20% van de reeds uitgevoerde werken. Bij verbreking van de overeenkomst voor dat de werken worden gestart is de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 25% van het totale bedrag van de offerte. De reeds aangekochte materialen worden door de klant volledig vergoed.
 2. Voor het uitvoeren van de opdracht zal een dagelijkse verplaatsingsonkosten in rekening worden gebracht. Daarvoor is ons werkingsgebied ingedeeld in regio's waarvoor telkens een forfaitaire verplaatsingsonkost is bepaald.
 3. De tussen de klant en Kempische Voegwerken overeengekomen offerte zijn altijd bespreekbaar van uitvoeringstermijn. De klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst overgaan of de ontbinding ervan vorderen.
 4. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken worden altijd in overleg met de klant besproken en goedgekeurd.
 5. Wij vragen voor elke start van de werken een voorschot. Is het factuur lager dan 1000€ dan wordt er geen voorschot gevraagd. Facturen tussen de 1000€ en 5000€ wordt een voorschot gevraagd van 25% facturen boven de 5000€ word een voorschot van 35% gevraagd. Wanneer een voorschotfactuur niet voor de 3de dag van het begin van de werken betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.
 6. Werken onder regie waarvan het aantal uren niet vooraf kan geraamd worden, stellen we voor deze uit te voeren onder regie aan een vast uurloon per lopend manuur, exclusief BTW en exclusief materiaalkost.
 7. Alle geleverde materialen blijven volledig eigendom van de firma Kempische Voegwerken tot de volledige betaling van alle facturen zijn voldaan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan of diefstal van door ons op de werf geleverde materialen. Ingeval de levering van grondstoffen en materialen zou geschieden in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen, dient de cliënt in te staan voor beveiliging en/of bewaking van deze goederen. De klant dient Kempische Voegwerken voorafgaand aan de aanvang der werken of levering schriftelijk in kennis te stellen van enige hindernissen die hierbij zouden kunnen optreden. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de werf en de draagkracht van de te berijden beddingen. Bij gebreke aan toegankelijkheid van de werf, het veroorzaken van een oponthoud van meer dan 15 minuten, is enkel de klant aansprakelijk en zal de verloren tijd of dag extra vergoeden. Nutteloze verplaatsingskosten zullen worden aangerekend. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
 8. Onze facturen zijn binnen de 10 dagen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag (met een minimum van 125 euro) als schadevergoeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Facturen die betwist worden moeten binnen een termijn van 5 werkdagen via een aangetekende zending naar ons verstuurd worden (niet via mail).
 9. De firma is niet verantwoordelijk voor de schade die onvrijwillig gemaakt wordt door de werken aan de woning.
 10. Voor het plaatsen van stellingen op de eigendom van derden zal de bouwheer hiertoe het akkoord vragen van de eigenaar. Alle kosten dienaangaande vallen ten laste van de bouwheer.
 11. De stellingen kunnen enkel betreden worden door werknemers van Kempische Voegwerken. Indien derden er zich toegang tot verschaffen is dit op eigen risico, Kempische Voegwerken draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 12. Bij temperaturen boven de 30° en onder de 0° wordt er niet gevoegd. Als de klant toch wilt dat er op de een of de ander manier gewerkt wordt is Kempische Voegwerken niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen, verbranding van de voegen, bevriezing van de voegen met schade als gevolg.
 13. Indien er nog voegen uitgekapt moet worden (nieuwbouw) wordt er een forfitaire meerprijs aangerekend van 125€.
 14. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het aftapen/beschermen van ramen en deuren, alsook garagepoorten alvorens de werken beginnen.
 15. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen ook kunnen worden gebracht voor de rechtbanken van koophandel in het arrondissement Turnhout. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Hits: 25042

Waterdichtingswerken

Waterdichtingswerken

kelderdichting

Bij kelders die lek zijn wordt deze gedicht d.m.v. 3 lagen cementering. De samenstelling van de mortellagen gebeurt in verhouding met rijnzand, cement en de daartoe dienende waterdichtingsmiddel om hierna aangebracht te worden in de juiste werkmethode.

opstijgend vocht

Dit gebeurt door het boren van gaten in de te behandelen muur, om daarna geïnjecteerd te worden met gel onder lage druk. Dit voor een droog resultaat van de muren te bekomen.

kelderrenovatie

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Hydrofuge

Bij het hydrofoberen van de gevel wordt een product aangebracht dat de muur beschermt tegen de weersinvloeden. De gevel wordt hierdoor zelfs waterafstotend zodat de kans op vochtproblemen verkleind wordt. Dit zorgt er ook voor dat de gevel kan blijven ademen.

Realisaties

Gevelrenovatie

Voegwerekn

Lees meer...Waterdichtingswerken

 • Hits: 5111

Adres

Merksplassesteenweg 1
2310 Rijkevorsel

Info

BTW BE0684 686 277
Algemene voorwaarden

© Kempische Voegwerken

Created by VHVdesign